Onze missie

Helaas is de sport- en danswereld nog té vaak een omgeving die negatief bijdraagt aan het ontstaan, verergeren of in stand houden van de eetproblematiek.

Stichting (W)EET WAT JE DOET wil een substantiële en structurele bijdrage leveren om eetproblemen bij sporters en dansers te voorkómen of vroegtijdig te signaleren.