Op 7 februari 2024 heeft (W)EET WAT JE DOET de rechtsvorm van Stichting aangenomen. Onze missie blijft onveranderd: preventie van eetproblemen in sport en dans en het stimuleren van gezond presteren binnen een veilig, gezond, inclusief en optimaal prestatieklimaat. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het geven van trainingen die eetproblematiek helpen voorkómen, voordat het misgaat
  • informatie verspreiden met het specifieke doel om het ontwikkelen van eetproblematiek binnen de (top)sport en dans te kunnen voorkomen en tijdig te signaleren
  • het werven van financiële middelen om de kosten die hiermee verband houden te financieren.

Het Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Karin de Bruin (oprichter), voorzitter en penningmeester

Eva van de Rijt, secretaris

Yuki Shibata, algemeen bestuurslid (aandachtsgebied externe communicatie en ICT).

Vacatures

Personen die willen bijdragen om ons bestuur te versterken, worden van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen. We zoeken mensen met affiniteit voor onze missie, bij voorkeur met bestuurservaring, en met aantoonbare expertise op het gebied van financiën, ICT, acquisitie, subsidieaanvragen en fondsenwerving.

Jaarverslag

Aan het einde van elk kalenderjaar zal een jaarverslag, inclusief de balans en staat van lasten en baten, binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar worden opgemaakt. Hier volgt in de loop van 2025 ons jaarverslag van 2024.

Beleidsplan 2024-2028

Voor een periode van 4 jaren is een beleidsplan opgesteld, waarin de wijze waarop wij aan onze missie gaan werken is uitgelegd. Zie hier het beleidsplan voor 2024-2028.

Steun onze Stichting

De Stichting krijgt inkomsten uit de workshops en trainingen die zij verzorgen. Daarnaast organiseren wij events waar we geen of minimale inkomsten voor ontvangen en bieden we diverse diensten en producten kosteloos aan. Door uw steun kunnen wij dit blijven doen, onze diensten en producten tegen een lager tarief aanbieden, dus meer mensen in de sport bereiken en daarmee de sportwereld een stukje gezonder, veiliger, inclusiever maken. Ook u kunt bijdragen aan een optimaal prestatieklimaat in sport en dans.

Klik op deze link of op onderstaande qr-code met uw telefoon voor uw bijdrage aan Stichting (W)EET WAT JE DOET. U kunt zelf uw bijdrage kiezen. Onze dank is hoe dan ook groot!

Samenwerkingspartners

Stichting (W)EET WAT JE DOET werkt samen met diverse organisaties, partijen en collega stichtingen.

Zie hier de logo’s en websitelinks van onze samenwerkingspartners.